Tiltakoztak Sarkadon a "megélhetési" bűnözés ellen

A tiltakozók azt mondták, ők a megélhetésért nem lopni, hanem dolgozni szoktak.

A megélhetési bűnözés ellen demonstráltak Sarkadon. Megközelítőleg 120-140 fő gyűlt össze Békés megyei városban, a résztvevők kétségbeejtőnek tartják, hogy a városban elszaporodtak a lopások, garázdaságok és bántalmazások. A felszólalók hangsúlyozták azt is, hogy ők a megélhetésükért dolgozni szoktak.
 

A Sarkadon történt bűncselekmények miatt tiltakoztak szombaton este a településen. A helyi fiatalok által kezdeményezett demonstráción a Magyar Gárda Békés Megyei Kurgánok Őrzői zászlóalja is részt vett.

Mintegy hatvan-hetvenen voltak a Szent István téren, a mindennemű rendkívüli eseménytől mentes rendezvényen. Volt a helyiek közül is, aki Árpád-sávos lobogóval érkezett.

- A bűnt a bűnösök követik el, a bűnelkövetésért felelni kell... A bűnözés sok fajtáját ismeri a kriminalisztika. Az általam felállított rangsorban a társadalomra veszélyességi fok szerint az első helyen a fehérgalléros bűnözés áll - jelentette ki beszédében Fejes István, a Kurgánok Őrzői megyei kapitánya, aki a globalizáció számlájára is írta az elszaporodott bűncselekményeket:

"Globalizált világunkban, melyet ránk kényszerítenek, az információözönnel megfojtó média és a technikai vívmányaink lehetővé teszik, hogy ezek a fehérgalléros bűnözők országokat tegyenek földönfutóvá, nemzeteket, népeket fordítsanak egymás ellen.

Ha ezt nem vesszük észre, nem emeljük fel a szavunkat, magunk is bűnösökké válunk. Ebben a helyzetben szülte a politika a másik veszélyes bűnözési formát, melyet most megélhetési bűnözésnek neveznek. Mindannyian hallottuk már ezt a fogalmat vagy így, vagy úgy. Én a megélhetésemért dolgozni szoktam, de kérem, ha a megélhetésért bűnözni is lehet?" - jelentette ki Fejes aki az önvédelem fontosságát is hangsúlyozta.

- Eléggé elharapódzott a bűnözés ebben a városban is, és a fiatalokkal együtt úgy gondoltuk, hogy beszéljünk arról, ami itt történik. Vannak olyan emberek, akik megélhetési bűnözés címszó alatt fosztogatnak, verekednek, lopnak. Fontos, hogy az összefogást sürgessük a városban ? nyilatkozta Enyedi Éva, a demonstráció szervezője.

(hírTV, beol nyomán Szent Korona Rádió)

http://szentkoronaradio.com/belfold/2009_02_22_tiltakoztak-sarkadon-a-megelhetesi-bunozes-ellen

KITILTOTTAN IS SEGÍTETTEK

Megújult a második világháborúban elesett magyar katonák sírkertje Orosházán, amelyet istentisztelettel és ökumenikus kopjafaavatással szenteltek fel Mindenszentek napján, azaz november elsején. Az alkalomhoz illő méltósággal megtartott ünnepségen Koszorús Oszkár, Orosháza díszpolgára mondott ünnepi beszédet. Végezetül, a 2006-ban Németh Béla polgármester által újraindított hagyományok szerint, nemcsak a magyar katonák nyughelyén lévő kopjafánál, hanem a szovjet és a román katonák sírkertjében is koszorúztak városunk elöljárói. Az önkormányzat és az evangélikus egyház 2 millió forintot áldozott a második világháborús katonák nyughelyének rendbetételére, de önkéntesek, így az Orosházán nemkívánatosnak nyilvánított Magyar Gárda tagjai is segédkeztek. A ?nemkívánatossá nyilvánítást?, mint tudjuk, 2007-ben, az év utolsó testületi ülésén Varga Zoltán, a képviselő-testület MSZP-s tagja, országgyűlési képviselő kezdeményezte. Sajnos, azt már kevésbé tartotta kötelességének, hogy személyes jelenlétével is megtisztelje az itt nyugvó magyar katonák emlékét.

(FORRÁS: Orosházi Krónika, XIII: évfolyam, 55. szám, Szent András hava, november 14. Péntek)

 


NE BÁNTSD A MAGYART!

Ezzel a Zrínyi Miklós által reánk hagyományozott felkiáltással demonstrált félpályás útlezárással, 2008. november 13-án csütörtökön a gyulai határátkelő közelében a Magyar Gárda Mozgalom békés-megyei Kurgánok Őrzői Zászlóalja, az átmenetileg a zászlóaljhoz tartozó csongrád-megyei szakasszal, illetve néhány szimpatizánssal közösen. A demonstrációt kiváltó okokkal - az élősködő politikai elit nemzetellenes, és a magyar területeket megszállva tartó idegen kormányok magyarellenes politikája - szembeni ellenállásként délelőtt 10 és délután 4 óra között lassítottuk az átkelő forgalmát. Említésre méltó, hogy a hétköznapi időpont ellenére a Kurgánok majdnem teljes létszámmal képviseltették magukat, illetve csongrád-megyei Bajtársaink sem kíméltek időt, kilométert és fáradságot, hogy jelen lehessenek ezen az égetően aktuális rendezvényen. A délelőtt folyamán egyik szimpatizánsunk, Székely Angéla rögtönzött többeknek személyre szabott előadást az Ősvallásról(a "vállalás"-ról), a Szkíta Népnemzeti Szertartásrendről, majd Juhász Zsolt Bajtársunk jóvoltából bőséges és kiadós hideg ebédünket fogyaszthattuk el.

Délután, Fejes Kapitány Úr érkeztével ősi magyar szokás szerint ott helyben, a puszta közepén tartottunk rövid állománygyűlést, amelyen a Kapitány Úr beszámolt a Tagadókkal (azaz a "Jobbikos szárnnyal") néhány nappal azelőtt történt megállapodásról. Bár a megállapodás - nem a mi részünkről - már másnap durván fel lett rúgva, mi mégis esküvel fogadtuk, hogy bár jót nem tudjuk, rossz hírét nem fogjuk kelteni a Tagadókból álló Bajcsy-Zsilinszky Endre Zászlóaljnak. Ezután készítettünk néhány csoportképet a Zászlóaljról az országutat tőlünk elzáró autók védelmében, majd 16 óra előtt Fejes István bejelentette a rendezvény végét.

Megjegyzendő, hogy a demonstráció végig békében, rendzavarás nélkül zajlott, köszönjük a Gyulai Rendőrkapitányság embereinek a korrekt, elfogulatlan közreműködést, demonstrációnk biztosítását.

 

Megérkezés... Nándi harca az elemekkel.

Gyula belerengett! A Kurgánok Őrzői megint megmutatták...

 


Oldalmenü
Naptár
Diavetítő