MAGYAROK SZÖVETSÉGE

Mind több és több emberben ébred fel az igény az ország sorsának megváltoztatása iránt. E váltás békés megvalósításának érdekében, egyik eszközeként jött létre mozgalmunk, a Magyarok Szövetsége. A Magyarok Szövetsége társadalmi szervezet, nem párt, hanem civil szervezetek és a célokkal egyetértő személyek szövetsége, célja az egészséges és tisztességes, élhető ország megteremtése, a saját erőnkből, a saját munkánkból.

Akarunk-e egy olyan országot, ahol nincs pártoskodás?

Akarunk-e egy olyan országot, ahol egységes nemzet él?

Ez csak úgy lehetséges, hogy a magyar ember megszervezi közösségeit, és visszaszerzi élete fölött az irányítást.

Hogyan tegyük ezt meg?

A Magyarok Szövetsége lakossági fórumain és összejövetelein mindezt megtudjuk.

Civil szervezetek százai, és magánszemélyek tízezrei csatlakoznak folyamatosan a Szövetséghez, és kezdenek el közösen cselekedni.

Ez itt a mi időnk, fel kell egymást hatalmaznunk az akarattal az összefogásra!

Vállaljuk el azt a felelősséget, amit az élet ránk szabott, okozzuk az ország jövőjét!

Eddig több mint nyolcszáz településen alakult meg a helyi alapszervezet.

Egy ország szervezi most újjá önmagát!

A Viharsarok térségében megrendezésre kerülő következő lakossági fórum helyszínéről és időpontjáról a túloldalon található Meghívó, valamint a www.magyarokszovetsege.hu oldal szolgál aktuális információkkal, továbbá érdeklődhet a Viharsarki Magyarok Civil Mozgalom 30/72-52-817 telefonszámán is.

Nincs jobb, vagy baloldal, csak egy nemzet van!

 

 

MAGYAROK SZÖVETSÉGE

www.magyarokszovetsege.hu

MEGHÍVÓ

Ez itt az Ön meghívója a Magyarok Szövetsége lakossági fórumára,

a Viharsarki Magyarok Civil Mozgalom - Békéscsaba szervezésében.

Előadó:

Vukics Ferenc

Magyarok Szövetségének kezdeményezője

Program:

                            17,00 -18,30 <> Kurultáj film vetítése,

                                             és Baranta bemutató.

18,30 <> A Magyarok Szövetségének bemutatása:

? mi az a Magyarok Szövetsége;

? mit akar a Magyarok Szövetsége;

? pártokkal kapcsolatos állásfoglalás;

? államigazgatási és gazdasági irányelvek ismertetése.

Magyarország részletes társadalmi elemzése:

? gazdasági helyzet körképe;

                           ? politikai tényfeltárás;

                           ? kiút.

A feladatok ismertetése

Kérdések és válaszok

Az esemény helye és időpontja:

Ifjúsági Ház ? nagyterem

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 02.

2009. március 10. (kedd)  ? 17,00 órai kezdettel

A megszerzett tudás az erő, de sikerré csak a tettek kovácsolják!

 

MEGHÍVÓ

 

Ez itt az Ön meghívója a Magyarok Szövetsége lakossági fórumára.
Helyszíne: Orosháza, Művelődési Központ Színházterme

 Időpontja: 2009. március 14.-e délután az alábbi programokkal:

 

15.00-15.30        Néptáncbemutató
Művelődési Központ  Árpád Kert felöli bejáratánál

15.30-15.45        Furulyaszó

15.45-16.15        Baranta harcművészeti bemutató

16.20-16.50        Íjász bemutató

16.30-17.00        Néptáncbemutató - Színházterem

17.00-18.00        ?Kurultaj? című film vetítése

18.00-                 Meghívott vendégek előadása:
Vukics Ferenc Kurultaj főszervezője,
a Magyarok Szövetségének alapítója

 

Magyarország részletes társadalmi elemzése:


- gazdasági helyzet körképe

- politikai tényfeltárás

- szakértők véleménye
és javaslatai

- kiút

- kérdések és válaszok

- feladatok ismertetése


 

A szabadtéri programok rossz idő esetén
a színházteremben kerülnek megrendezésre.

 

Az aulában 15.00 órától folyamatosan kézművesek, mesteremberek vására és gyermekek részére foglalkoztató.

Az előadások idejére játszóházat, gyermekfelügyeletet biztosítunk, szakemberek közreműködésével.

 

A megszerzett tudás az erő, de sikerré csak a tettek kovácsolják!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ!!!!!

 

Sarkadi fiatalok eljutottak odáig, hogy elegük van a városban egyre terjedő bűnözésből, és úgy gondolják, gondoljuk, tenni is kell valamit ennek megakadályozása érdekében.
2009. FEBRUÁR 21-én 18 órakor a sarkadi SZENT ISTVÁN TÉREN BEJELENTETT DEMONSTRÁCIÓ lesz, melynek célja az összefogás kezdeményzése, és a figyelem felkeltése.
Ha Sarkadon, vagy környékén élsz, és eleged van abból, hogy éjjelente nem mersz nyugodtan aludni, mert nem tudod, hogy ki töri rád az ajtót, ha szeretnél tenni is valamit ez ellen, akkor várunk szombat este!
A rendezvényen felszólal többek között a Magyar Gárda Mozgalom Őrző szárny főkapitánya, Dósa István, és a Kurgánok Őrzői zászlóalj kapitánya Fejes István.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Magyar Gárda Mozgalom Őrző Szárnya

Magyar Karácsonyt rendez


2008. december 21-én 10 órától.

Várható programok:

-          íjászkodás,         - lovagoltatás, kocsikázás,
-        arcfestés,             - tábortűz,
-        parázson járás      és egyebek.

Szeretnénk a rászoruló családoknak egy kis ajándékkal kedveskedni és kicsit kellemesebbé
tenni a napjukat.

Helyszín:

Pusztaföldvári úton az orosházi táblától kb. 1,5 km-re.
A rászoruló családok kiszállítását biztosítjuk.

Minden érdeklődőt szertettel várunk!

Kurgánok Őrzői zászlóalj


FELJELENTÉS KOLOMPÁR ELLEN


Adjon az Isten!
 
Egy, az idáig publicitást nem kapott ügy kezd határozott körvonalat ölteni.

A szálak 2008 június közepére és Galgagyörkre vezetnek vissza az időben. A Magyar Gárda Mozgalom akkor, több megye gárdistáinak akciója keretében mentett ki életveszélyes helyzetből egy magyar családot. Az esemény nagy nyilvánosságot kapott, és a rovott múltú cigány vezetők egymásnak adták a kilincset a legkülönbözőbb médiában, ahol a mögöttes hatalom támogatásával egymást túllicitálva hazudoztak szemérmetlenül a közvélemény arcába.
A gárdistákat rágalmazók között a csúcsot, az akkor még igencsak magabiztos Kolompár jelentette aki a TV2 Mokka című adásában http://webcast.tv2.hu/dynamic/index.php?m=video&amp;video_id=378296   szokásához híven hazudozott és rágalmazott. Ez már az ügyben eljáró váci rendőrségnek is sok volt,  közleményt adtak ki, amelyben cáfolták Kolompár állításait a szétvert házakról és felgyújtott ingóságokról.
A Magyar Gárda Mozgalom gárdistái hosszú időn keresztül önzetlenül tették a dolgukat és közben tűrték az önérzetükbe, tisztességükbe és becsületükbe büntetlenül gázoló aljas, bűnöző cigány vezetők mocskolódásait. Dósa István gárdista,a Magyar Gárda Mozgalom országos főkapitánya, aki az események részese volt, az akkori vezetőkkel konzultálva, a rendőrségen rágalmazásért feljelentette Kolompárt. A rendőrség átadta az ügyet a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak ahol a most kikézbesített idézés szerint januárban indul a tárgyalás.
Ma nyilván "hullagyalázásnak" tűnik Kolompár perbefogása, de a csigalassúsággal folyó ügy kezdetekor még a hatalom által sztárolt nagy hatalmú dísz cigányról beszélhettünk.
Nem tudjuk mi lesz az ügy végkifejlete, de azt igen, hogy mi az üzenete: a Mozgalom gárdistái eddig semmiféle segítséget nem kaptak, amikor tisztességük és becsületük védelméről volt,  vagy van szó. Mi csak egymásra, az esküt tett gárdisták közösségére számíthatunk, magunknak kell kiállnunk értékeink és becsületünk védelmében. De azt is jelenti ez az ügy, hogy vége a büntetlen és parttalan vádaskodásoknak. A Mozgalom a Nemzeté, mi, Isten előtt a Szent Koronára esküt tett gárdisták a nemzet önzetlen szolgálói vagyunk. Becsületünk, tisztességünk, elkötelezettségünk nem lehet hazug és becstelen megélhetési politikusok, percemberek számára pillanatnyi érdekeik szerinti mocskolódás céltáblája. Kolompárhoz hasonlóan mindenkinek tisztában kell lennie azzal, bármely oldalon is áll, hogy minden eszközzel megvédjük a magunk és gárdista testvéreink becsületét.
 
Szebb jövőt!
 
Magyar Gárda Mozgalom


 
 

 

Magyar Gárda Mozgalom
Kurgánok Őrzői Zászlóalj
 

TOBORZÓ!

 
 

Orosháza

2008. december 14.-én
16 órától

 
 

Észak utca -Lehel utca sarka
(Sin Tibor gumis műhelye)

 


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Az alábbi linken (http://magyargarda.hu/node/2489 ) megjelent cikkel kapcsolatban az alábbi közlendőink vannak:    Egyetlen, az "Őrző szárnyhoz" tartozó gárdista, kadét, illetve oroszlánkölyök sem hagyta el a Mozgalom közösségét - bármennyire is szeretné a közvéleménnyel ezt elhitetni a "Jobbikos szárnyat" irányító politikai akarat. Lehet bennünket szakadároknak nevezni - a létszámviszonyok ismeretében ez sajátos álláspont - azonban a Mozgalomhoz fűződő kapcsolatunkat a Jóisten és a Szent Korona szentesítette. Az esküt tett és ahhoz hű gárdista élete végéig, és azon túl is gárdista marad. Feloldozást csak a Jóisten adhat. Ez pedig nagyobb erő, mint a politikai érdek vagy Kiss Róbert gárdista akarata.     A Mozgalom jövője szempontjából veszélyes kommunikációnak tartjuk, hogy a "Jobbikos szárny" közléseiben folyamatosan tagokról beszélnek. Tagjai a pártoknak és a bejegyzett egyesületeknek vannak. A Mozgalomnak Isten előtt a Szent Koronára esküt tett gárdistái (mozgalmárjai) vannak. Ezért nincs központi tagnyilvántartás, tagdíjfizetési kötelezettség, szervezeti és működési szabályzat (legalábbis az "Őrző szárnyban").     A Magyar Gárda Mozgalom többségi akaratát megtestesítő "Őrző szárny" továbbra sem ismeri el a Magyar Gárda Egyesület és a mögötte álló politikai párt szellemi és operatív irányító szerepét. A Magyar Gárda Mozgalom a politikától és a Magyar Gárda Egyesülettől függetlenül működő, az Alapítói Okirat szellemében pártok és határok felett álló független társadalmi szervezet - mozgalom. Ezért az Egyesület ellen folyó per - amelyet koncepciós pernek, a jog sárba tiprásának tartunk - kimenetele működésünk szempontjából semmiféle következménnyel nem járhat.    A Magyar Gárda "Őrző szárnya" továbbra is fenntartja a párbeszédre vonatkozó szándékát, nem tagadja meg gárdista testvéreit, kinyilvánítja együttműködési szándékát minden olyan esetben, amely az összmagyar érdekeket szolgálja, ugyanakkor elutasítjuk a meglehetősen szűk keresztmetszetű pártpolitikai érdekek elvtelen és vazallusi kiszolgálását.

Szebb jövőt!

Budapest 2008. november 20.

Dósa István gárdista
o. főkapitány


NE BÁNTSD A MAGYART! - DEMONSTRÁCIÓ GYULÁN, 2008. NOVEMBER 13-ÁN.

 Felhívás demonstrációra

NE BÁNTSD A MAGYART!

Mára a magyarságot a világuralomra törő sötét erők kihaló fajnak tekintik. A megszállt területen élő testvéreinket büntetlenül üldözik - Délvidéken ölik a magyart, Erdélyben elrománosítják a székelyeket és csángó testvéreinket, a Felvidéken dúl az államilag támogatott magyargyűlölet, Kárpátalján a mérhetetlen nyomor pusztít.

Az EU hallgat.

MI NEM FOGUNK!


A Magyar Gárda Mozgalom gárdistái az elszakított területekre, Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és a Délvidékre vezető utakon félpályás útlezárással tiltakoznak az élősködő politikai elit nemzetellenes és a magyar területeket megszállva tartó idegen kormányok magyarellenes politikája ellen.

DEMONSTRÁCIÓNK NEM KAMPÁNYRENDEZVÉNY

Helyszínek és időpontok:

2008. 11. 13. (csütörtök) 10:00-16:00 időben Gyula határátkelő előtt 1 km-re.

A demonstráción való részvételi szándékát jelezhetik, és bővebb információ kérhető:

A 06/30/456-0594 telefonon 14:30-18:00 óra között, vagy
a leel-lehel@freemail.hu email címen, csütörtökig bármely időben.


 NEMZETI SZÉGYEN NAPJA - 2004. DECEMBER 5.

2004. december 5-e a magyar nemzet szégyen napja, azzá lett!!! Mert testvér fordított hátat testvérnek, mert volt aki ostobaságból, és volt olyan is, aki nemtörődömségből, de megtagadta a Csonka-Magyarország gúnyhatárain túl, az elszakított területeinken élő Magyar Testvéreinket.

  • 2004. december 5.- én a szavazásra jogosult 8.048.736 főből elment szavazni 3.017.736 fő. Ebből igennel szavazott 1.521.271 fő. Nemmel szavazott 1.428.578 fő, el sem ment 5. 031.000 ?fő?.
  • A népszavazás kérdése: akarja e, hogy az országgyűlés törvényt alkosson, arról, hogy kedvezményes honosítással- kérelemre- magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. Tv. 19 § szerint ?Magyarigazolvánnyal? vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja.
  • A népszavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak legalább 25%-a + 1 fő azonosan szavaz.
  • A szavazást végeredményét az MVSZ vitatta, ezért a Legfelsőbb Bíróság 1154 szavazókörben az OVB-t a szavazatok újraszámolására kötelezte, bár az újra számolás után az igenek száma nőtt, de ez még mindig kevésnek bizonyult.
  • A NÉPSZAVAZÁS ERVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTOTTÁK!
  • Jelenleg az Alkotmány Bíróság előtt van, hogy mennyi időn belül lehet már népszavazásra bocsátott kérésről, újra népszavazást kezdeményezni.

A Kurgánok Őrzői Zászlóalj 2008. december 5-i programja, a Magyar Gárda Mozgalom országos vezetésének javaslatára:

A Magyarok Világszövetségével egyeztetve a jelenleg közös irányítás alatt álló békés-csongrád megyei zászlóalj területi összetartás keretében a többi tiszántúli megye gárdistáival, Szegeden, az Életfánál tartott megemlékezésen vesz részt. Kérünk minden érintett Zászlóaljhoz tartozó Bajtársat, hogy minél nagyobb számban jelenjünk meg ezen a rendezvényen, s egyúttal vegyünk revansot a május 1-ei fiaskóért is!!!! Azaz rövidebb távon ugyan, de felvonulunk Szegeden!

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő