Magyar Gárda Mozgalom

Alapító nyilatkozat és az Eskü szövege

A Magyar Gárda 2007. augusztus 25-én bontott zászlót. 1100 évvel a dicsőséges pozsonyi csata és 300 évvel az ónodi országgyűlés után. Egy olyan pillanatban, amikor a magyarság fizikai, lelki és szellemi önvédelem híján maradt. Egy olyan pillanatban, amikor nemzetünknek már nincs hová hátrálnia. Egy olyan pillanatban, amikor már csak magunkra számíthatunk.

A Magyar Gárda pártok és határok felett áll. A nemzetközösség erő- és érdekközössége akar lenni. Életre hívója és támogatója mindannak, ami nemzeti felébredésünk és felemelkedésünk irányába mutat, de megingathatatlan gátja a magyarság szellemi és fizikai gyengítésének.

A Magyar Gárda felkiáltó jel kíván lenni! Üzen mindazoknak itthon és a nagyvilágban, akik nemzeti széttagoltságunkban, megtörtségünkben és megsemmisítésünkben érdekeltek: Nem hagyjuk! Üzen mindazoknak, akik ha nemzetünk sorsáról van szó, tespedtek, célvesztettek vagy meghunyászkodók: Ébresztő! Végül üzen mindazoknak, akik régóta sóvárognak egy szebb magyar jövő után: Eljött az idő!

A Magyar Gárda Mozgalom a következő feladatokat tűzi maga elé:

  • A felesketett gárdisták fizikai, lelki és szellemi képzése és önképzése, hogy feladataikat példamutató hatékonysággal, kellő erővel, céltudatossággal és alázattal hajthassák végre.
  • Ápolja a magyar kultúrát és történelmünk emlékeit, adja tovább a felnövekvő generációk épülésére.
  • Aktívan vegyen részt katasztrófa-elhárításban, rend- és polgárvédelmi feladatokban.
  • Karitatív és szociális missziók támogatása és szervezése.
  • Rendkívüli helyzetben a nemzeti önvédelem erősítése.
  • Része vagy gerince kíván lenni a majdan felállítandó Nemzetőrségnek.

A Magyar Gárda esküje

"Én .... a Magyar Gárda gárdistája a Magyar Szent Koronára esküszöm, hogy hazámhoz, nemzetemhez, a magyar néphez mindörökké hű leszek. Történelmünk nagyjait példaképnek tekintem, nemzetem, hazám haladását, szabadságának, értékeinek, hagyományainak védelmét életem végéig tartó feladatomnak fogadom el.

Zászlóinkat, társaimat el nem hagyom, a Gárda vállalt feladatainak
végrehajtásában becsülettel kitartok. A Gárda Szolgálati Szabályzatát
elfogadom és annak megtartását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Ha eskümet megszegem, sújtson előljáróim és társaim megvetése, és a
Magyar Gárda soraiból való örökös kizárás.

Isten engem úgy segéljen!"

 

Rövid tájékoztató a Magyar Gárdáról

A Magyar Gárda egy pártok és határok felett álló önvédelmi szövetség.
A nemzetben nem csupán gondolkodók, de azért tenni is hajlandó magyarok szövetsége.

A Magyar Gárda célja, hogy összegyűjtse és értelmes célok mentén megszervezze - a jelenleg szétszóródott - haza védelmére kész közösségeket, csoportokat. A gárdisták képzésére komoly hangsúlyt kívánunk fektetni. A Gárda feladata szerteágazó - függően a szükséges teendőktől - a kulturális, hagyományőrző, szociális tevékenységeken keresztül a rend- és katasztrófavédelmi feladatokon át egészen a majdani nemzetőrség megteremtéséig. A Magyar Gárda csak indokolt esetben vehet részt pártrendezvényen.

A Magyar Gárda Mozgalom tagja lehet minden 18. életévét betöltött személy, büntetlen előéletű, önmagát magyar identitásúnak valló személy, aki elfogadja a Mozgalom programját és Imre Király árpád-házi oroszlánokkal ékesített Árpád-házi zászlaja alatt esküt tesz a Szent Koronára.

A Magyar Gárda első avatási szertartására 2007. augusztus 25-én került sor. Az avatáson 56 gárdista vehette át az oklevelét. 3 szakaszba osztva került sor az avatásra: egy keleti, egy közép-magyarországi és egy nyugati szakasz állt fel, de ez a szervezeti beosztás csak erre az alkalomra volt érvényes. Augusztustól ugyanis megindult az országos toborzás, melynek célja, hogy minden megyében legalább egy szakasz felálljon. A Gárda területi alapon szerveződik.

A gárdisták számára formaruha készül. A formaruha fekete színű, amelyen jelzésként az Imre királytól örökölt és a Magyar Gárda jelképévé választott Árpád-sávos pajzs látható.

A Magyar Gárda címerének szimbolikája. A pajzs vörös sávjaiban 9 oroszlán látható, 3-3-2-1 felosztásban. Első vörös sáv - Három oroszlán. A katonai erények: Bátorság, Erő, Fegyelem. Második vörös sáv ?- Három oroszlán. A polgári erények: Becsület, Szorgalom, Büszkeség. Harmadik vörös sáv - Két oroszlán. A tisztviselői erények: Hűség, Pontosság. Negyedik vörös sáv - Egy oroszlán. A vezetői erények: Bölcsesség.

A Magyar Gárda köszöntése.
- Adjon az Isten! - Szebb jövőt!

 

Gyakori kérdések és válaszok

- Ki lehet a Magyar Gárda Mozgalom tagja?
- A Magyar Gárda Mozgalom tagja lehet minden 18. életévét betöltött személy, büntetlen előéletű, önmagát magyar identitásúnak valló személy, aki elfogadja a Mozgalom programját és Imre Király árpád-házi oroszlánokkal ékesített Árpád-házi zászlaja alatt esküt tesz a Szent Koronára.

- Mi van a 18 év alattiakkal?
- A 18 év alattiak kadétok lehetnek. Nekik is lesz saját viseletük, feladataik.

- Lehet-e valaki pártoló tag?
- Az idősebbek, illetve azok, akik valamilyen ok miatt nem tudnak gárdisták lenni, válhatnak a Magyar Gárda Mozgalom pártoló tagjaivá.

- Hogyan válik valaki gárdistává?
- Elsőként le kell adni egy jelentkezési lapot, amelyet a Mozgalom helyi szervezete elbírál, ezután van egy személyes találkozó egy megjelölt napon, és ha itt az illetőt alkalmasnak találjuk, akkor a gárda próbaidős tagjává válik.
Teljes jogú taggá valaki az eskütétel után válik.

- Elküldtem a jelentkezési lapom, de még nem kaptam választ.
- Tömérdek a jelentkező, ezért sajnos lassult az adminisztráció, de minden jelentkező kap visszajelzést. Türelmet és elnézést kérünk.

- Levelet írtam, de nem kaptam választ.
- Tömérdek a érdeklődő, ezért sajnos lassult az adminisztráció, de mindenki kap visszajelzést. Türelmet és elnézést kérünk.

- Mennyi időt vesz el, ha valaki gárdista lesz?
- Mivel a Magyar Gárda Mozgalomban részt venni önkéntes jellegű, mindenki annyi időt fordít a Gárdára, amennyit a lehetőségei megengednek. Természetesen azokat várjuk a Gárdába, akik komolyan veszik a tevőleges részvételt. Azok, akiknek nincs idejük aktívan részt venni, de a Mozgalommal egyetértenek, azok számára hoztuk létre a pártolók intézményét.

- Lesz-e gárdista igazolvány?
- Igen lesz. Külön a gárdistáknak, külön a kadétoknak és a pártoló tagoknak is. A gárdistáknak emellett a terveink szerint azonosítójuk is lesz, hogy tevékenységüket a Mozgalom nyomon tudja követni, kivédve ezáltal a provokációt.

- Lehet-e gárdista hivatásos rendőr, katona, tűzoltó, stb.?
- Mivel a Magyar Gárda nem párt, nem egyesület, hanem mozgalom, így bárki lehet a tagja, hivatásos állományban lévő személy is. Az esetleges problémák elkerülése végett mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy a munkahelyén nézzen utána a belső szabályzatban az esetleges speciális rendelkezéseknek.

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő